Betingelser for konkurrencer hos Brødrene Dahl

Her finder du oplysninger om konkurrencer og hvordan du deltager.

Konkurrencen arrangeres af:
Brødrene Dahl
Park Allé 370
2605 Brøndby

Konkurrencer på Facebook er hverken sponsoreret, støttet, administreret af eller på nogen måde associeret med Facebook.

Kontaktinformation
Brødrene Dahl
E-mail: kundeservice@bd.dk

Aktivitetsbeskrivelse
Konkurrencer 

Hvem kan deltage?
Du skal være over 13 år for at deltage, og konkurrencen er åben for alle, der er bosiddende i Danmark med undtagelse af medarbejdere (herunder også familiemedlemmer) hos Brødrene Dahl og her tilhørende datterselskaber og samarbejdspartnere.

Konkurrenceperiode
Enhver konkurrences afviklingsperiode fremgår af den post på Facebook eller den flyer eller mail, hvori konkurrencen bliver præsenteret. Der tages ikke imod konkurrencetilmeldinger uden for de angivne afviklingsperioder. Brødrene Dahl forbeholder sig ret til at ændre i konkurrenceperioden i tilfælde af særlige eller uforudsete hændelser (Force Majeure).

Sådan deltager du
I den angivne konkurrenceperiode publicerer Brødrene Dahl et opslag på Brødrene Dahls Facebook- og/eller via mail og/eller på en flyer. Dette opslag vil iscenesætte et konkret konkurrencespørgsmål eller opgave som deltagere skal besvare og klare i kommentarfeltet til det pågældende Facebook- og/eller via instruktionerne i flyer eller mail.

Når en konkurrencedeltager har besvaret konkurrencespørgsmålet eller opgaven i kommentarfeltet, er denne deltager registreret i den respektive konkurrence. Det er dog en forudsætning for deltagelse, at der er afgivet en kommentar inden for konkurrences aktive periode, og, hvis der er tale om et spørgsmål, at dette er korrekt besvaret.

Det er gratis at deltage.

Sådan udtrækkes en vinder
Vi trækker det angivne antal vindere blandt alle de rigtige svar, som inden for den rettidige periode, besvarer det stillede spørgsmål eller klarer en given opgave i kommentarfeltet på det specifikke konkurrenceopslag på Facebook og/eller som beskrevet i instruktionen på flyer og/eller mail. Vi forbeholder os retten til at kontakte vinderne op til 14 dage efter konkurrencen er afsluttet.

Lodtrækningen håndteres af Brødrene Dahl.

Vinderen bliver kontaktet via svar på den kommentar, der er skrevet til Brødrene Dahl i selve konkurrenceopslaget til den pågældende konkurrence på Facebook og/eller via telefon eller mail – dette er tydeligt beskrevet ifb. publiceringen af konkurrencen. 

Som vinder i konkurrencen giver du samtykke til, at Brødrene Dahl må registrere og opbevare dine personoplysninger til brug ifm. administration af konkurrencen.

Alle personlige oplysninger, der bliver indsamlet om vinderen, anvendes udelukkende til at uddele præmien og vil blive håndteret i henhold til dansk lovgivning vedr. håndtering af personlige oplysninger. Når konkurrencen er slut, slettes personoplysningerne.

Sådan håndteres personlige oplysninger
Personlige oplysninger håndteres i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Præmiebeskrivelse
Konkurrencepræmier beskrives fuldt ud i det post på Facebook og/eller på flyer og/eller mail, hvori konkurrencen præsenteres. Hvis intet andet fremgår, udloddes der i alt 1 præmie pr. konkurrence. Ingen af præmierne kan ombyttes til andre præmier, kontanter eller gavekort. Brødrene Dahl erstatter ikke præmierne, hvis deltageren har givet forkerte kontaktoplysninger, eller hvis de er uklare. Arrangørens beslutning er endelig med hensyn til alt vedrørende kampagnen og kan ikke diskuteres.


Arrangørens ansvar
Arrangøren og den tekniske serviceudbyder tager ikke ansvar for skader på dit tekniske udstyr eller for andre materielle skader eller virusproblemer der er forårsaget af brugen af siden, registrering på denne side eller der er downloadet fra denne side, eller fra dennes materialer, data, tekst, billeder, videoer eller lyd.

Trykfejl og utilsigtede misforståelser
Brødrene Dahl og partnerne i enhver konkurrence er ikke ansvarlige for trykfejl eller andre fejl relateret til en konkurrence.

Spørgsmål
Har du spørgsmål vedrørende vores konkurrencebetingelser, er du velkommen til at kontakte os via: kundeservice@bd.dk

Vi forbeholder os retten til at ændre i ovenstående konkurrencebetingelser.

Held og lykke!

©2024 Brødrene Dahl