KMO (Kølebranchens Miljøordning) og F-Gas Autorisation

Her på BD.dk kan du finde information om Kølebranchens Miljøordning (KMO), der spiller en central rolle i håndteringen af kølemidler i Danmark. Ifølge loven kræves der en F-Gas autorisation (KMO-godkendelse) for at kunne håndtere HFC-kølemidler i landet. KMO opretholder et register over alle F-Gas registrerede virksomheder i Danmark, hvilket sikrer overholdelse af lovgivningen.

Autorisationskategorier

Kategori II autorisation tillader håndtering af små varmepumper.

Kategori I autorisation tillader håndtering af anlæg i alle størrelser.

Økonomi og miljøaspekter

KMO-ordningen finansieres gennem et miljøtillæg, der dækker omkostningerne ved returordningen, herunder destruktion af ikke-brugbart kølemiddel. Siden den 1. juli 2017 er der opkrævet et miljøtillæg på 27 kr./kg HFC hos slutkunden.

I grossistleddet opkræves 22 kr./kg, hvor differencen på 5 kr./kg dækker installations- eller servicefirmaets omkostninger i forbindelse med rapportering til KMO.

Der udbetales et beløb pr. kg returneret forurenet kølemiddel, hvor beløbet for forurenet kølemiddel til destruktion er 5 kr./kg. Ved rensning/oparbejdning af returneret kølemiddel forhøjes dette beløb til 10 kr./kg.

Det er værd at bemærke, at hos Brødrene Dahl udbetales der altid 10 kroner pr. kg returneret kølemiddel, da alt det kølemiddel, som returneres til leverandøren, vil blive regenereret.

Kølemidler, F-Gas og Miljøregler

Markedet for kølemidler er i konstant udvikling og reguleres gennem F-Gas forordningen, administreret af Miljøministeriet og KMO i Danmark.

For virksomheder kræver en KMO-godkendelse, at mindst én ansat besidder teoretisk viden om miljøvenlig håndtering af kølemidler, samt at virksomheden har det nødvendige udstyr til at håndtere disse midler. Alle, der arbejder med kølemidler, skal have en personlig godkendelse.

KMO's retningslinjer understreger virksomhedens pligt til uopfordret at oplyse KMO-godkendelsesnummeret ved bestilling, køb, salg og aflevering af HFC, både rent og forurenet.

Vigtigheden af KMO-nummer

Ved bestilling af kølemidler, enten i butik eller online på bd.dk, er det nødvendigt at oplyse dit KMO-godkendelsesnummer.

Orientering og adgang til kølemidler

Brødrene Dahl anbefaler alle installatører og operatører at sætte sig ind i reglerne vedrørende kølemidler ved at orientere sig via Miljøstyrelsen, KMO og Arbejdstilsynet.

SGDD følger udviklingen tæt og arbejder i samarbejde med supply chain og markedet for at sikre adgang til de nødvendige og almindelige kølemidler på det danske marked.

Læs mere om kølemidler her