Code of Conduct

Hos Brødrene Dahl arbejder vi ud fra et globalt "adfærdskodeks", som kaldes Brødrene Dahls Code of Conduct.

Code of Conduct fungerer som en vejledning for hele organisationens forretningsadfærd, herunder medarbejdernes forståelse for at fastholde en etisk adfærd overfor vores samhandelspartnere, kunder, kolleger, mv.

Retningslinjerne og værdierne er baseret på principper for Adfærd og Handling og indeholder følgende hovedelementer; Professionelt engagement, Respekt for andre, Integritet, Loyalitet, Solidaritet, Respekt for love, Respekt for miljøet, Medarbejdernes sundhed og sikkerhed samt Medarbejdernes rettigheder.

Code of Conduct og dermed retningslinjerne der er nedfældet i Code of Conduct, er essentielle for Brødrene Dahl i forbindelse med vores forretningsudøvelse. Det er derfor tilsvarende essentielt for os, at vores leverandører overholder retningslinjerne. 

Vi anser Code of Conduct som en integreret del af forretningsforholdet og forventer derfor, at vore leverandører handler i overensstemmelse med retningslinjerne. En ansvarlig adfærd og handling er grundlæggende for vor nuværende og fremtidige succes.