27. jun. 2024

Udled rent overfladevand med Wavin Certaro

 • Miljø
 • Spildevand
Wavin BD+Inspiration JuniWavin BD+Inspiration Juni

Udled rent overfladevand med Wavin Certaro

Wavin Certaro NS udskillerprogram forhindrer effektivt udledning af olie og benzin i spilde- og regnvandsledninger. Det er en løsning, hvor stort set alle dele af installationen er samlet i én enhed.

Godt for miljøet – og for dine kunder
Klimaforandringer sætter et øget pres på det kommunale kloaknet. Det er derfor vigtigere end nogensinde at skåne miljøet ved at udlede rent regnvand. Dette sørger Wavin Certaro for ved effektivt at rense regn- og spildevandet for slam, sand og olie/benzin, inden det ledes videre til det kommunale netværk og recipienten.

Wavin Certaro NS udskillerprogram forhindrer effektivt udslip af olie og benzin i spilde- og regnvandsledninger. Fås fra 3 l/s op til 20 l/s med mulighed for bypass op til 50 l/s.

Fordele ved Wavin Certaro

 • Kan placeres i 2,5 m grundvand uden anlæg af opdriftssikring
 • Kørefast udskiller – ikke behov for anlæggelse af køreplader
 • Indbygget sandfang – ikke behov for ekstra gravearbejde
 • Sandfang, bypass-brønd og samlebrønd er indbygget i udskilleren
 • Mere sikker installation med alle dele samlet i én enhed

Wavin Certaro familien…

 • Er produceret i henhold til DS/EN 858-1 
 • Leveres med alarm forberedt til CTS anlægningstilslutning 
 • Har indbygget coalescerende lamelfilter for effektiv udskiling af olie og benzin
 • Har indbygget automatisk flydelukke 
 • Stor renseadgang
 • Kan installeres i 2,5 m dybde fra indløb

 

 

Køb Wavin Certaro