24. nov. 2022

Oras gør det nemmere at leve op til klimakrav

  • Miljø
  • Badeværelsestrends
  • Sanitet
  • Byggematerialer
Oras BD+Inspiration November 1920X900Oras BD+Inspiration November 1920X900

Oras gør det nemmere at leve op til klimakrav

Når Bygningsreglementet pr. 1. januar 2023 indfører en lov om dokumenteret miljøpåvirkning for al nybyggeri, er Oras klar! De tilbyder allerede nu kategorispecifikke EPD’er på deres produkter.

EPD (Environmental Product Declaration), også kaldet miljøvaredeklaration på dansk, vil skulle angives for hvert enkelt byggemateriale, når et nybyggeri skal certificeres. EPD’er får altså en vigtig funktion, som du skal være opmærksom på fra nytår.

Sådan finder du nemt produkter med lavt miljøaftryk

En EPD er bygget op om en livscyklusvurdering – LCA (Life Cycle Assessment) og har den fordel, at produktets miljøegenskaber kortlægges i hele dets livsforløb.

Oras præsenterer EPD-oplysningerne på en standardiseret måde, som gør det mere transparent at sammenligne forskellige byggematerialer – og dermed lettere at udvælge det mindst miljøbelastende materiale.

Så kan du og dine kollegaer træffe oplyste valg på baggrund af de forskellige data i EPD’erne.

Hver dråbe udnyttes optimalt

Også Oras’ produkter i sig selv gør det nemmere for dig at imødekomme lovkravet til grønne bygningers miljøaftryk.

Oras’ ressourcebesparende installationer har funktioner som ECO-knap, lavt flow, koldstart eller berøringsfri, der er designet til at reducere vandforbruget samt begrænse forbruget af varmt vand og dermed energi.

Det vil sige, at Oras på flere måder er det smarte køb til dine projekter, når du vil bygge miljørigtigt.