24. maj 2023

Effektiv indendørs-sikring ved skybrud

  • Spildevand
  • Varmeløsninger
Grundfos BD+Inspiration Maj 1920X900Grundfos BD+Inspiration Maj 1920X900

Effektiv indendørs-sikring ved skybrud

Nye tal viser, at godt 5.000 villaejere i 2021 anmeldte vandskader efter skybrud, hvilket er cirka 1.800 flere end året før. Skader på møbler, hvidevarer og opmagasineret indbo betød, at forsikringsselskaberne udbetalte erstatninger på løsøre for 227 mio. kr.(1)

Grundvand og vand ved kyster stiger

Men det er ikke kun skybrud, der vil give udfordringer fremover. Vandstanden langs de danske kyster forudses at stige med ca. en halv meter frem mod slutningen af dette århundrede.(2) Samtidig kan vi forvente omkring 25% mere og ekstrem nedbør om vinteren. Det vil ifølge GEUS give stigninger i grundvandsstanden, og derfor må mange bolig- og sommerhusejere forberede sig på en stærkt forøget risiko for vandskader.(3)

Stort udvalg af Grundfos-pumper i BD

Grundfos tilbyder flere typer dræn- og lænsepumper, som giver boligejerne solide redskaber til at bekæmpe og begrænse vandskader. Se pumpeløsningerne her og hjælp dine kunder med at være bedst muligt forberedt.

Kilder

1.Forsikring og Pension – https://www.fogp.dk/statistik/vandskader

2. Miljøstyrelsen/klimatilpasning.dk - https://www.klimatilpasning.dk/sektorer/kyst/risiko-for-oversvoemmelse/

3. Miljøstyrelsen/klimatilpasning.dk - https://www.klimatilpasning.dk/viden-om/fremtidens-klima/klimaaendringeridanmark/ændringer-i-grundvand/  

Grundfos